RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

Modely 1:28 EP Onroad

Sedmý závod Moravsko-Slovenského poháru 2008 – 2009 - pozvánka

        Dne 14.3.2009 proběhne v Dolném Kubíně posunutý 7. závod Moravskoslezského poháru, další informace najdete uvnitř.

 

Poriadateľ :   RC MCC při CVČ  Dolný Kubín
 Dátum  súťaže  :  14.3.2009 (sobota)
 Miesto  konania  :  ZUŠ I. BALLU, Námestie Slobody 1271/6, D.Kubín
                                (veľká dráha … zadná fialová budova)
 Súťažná  kategória  :        RC 1 : 24
                                               RC 1 : 24 Lord
                                               RC 1 : 28 Štandart
                                               RC 1 : 28 Expert
                                               Seriál Š 130 RS
Jednotlivé kategórie budú zaradené do preteku  pri minimálnom počte 4 prihlásených jazdcov v danej kategórii.
Prosíme doniesť si prezuvky.
 Riaditeľ  súťaže  :  PaeDr. Pečenák Ján
 Hlavný  rozhodca  :  Ing. Zdeněk Sládek
 Technický komisár :  Igor Jurík
 Technické  zabezpečenie  :  členovia LMK D.Kubín
 Počítacie  zariadenie  :  Robitronic – každý  účastník si zabezpečí  meracie
                                        čipy vo vlastnej réžii..
 
Štartovné za každú kategóriu :          deti            1,7 € (50,-Kč)
                                                                                               juniori       1,7 € (50,-Kč)
                                                               seniori       5,0 € (150,-Kč)
 
Protesty :  V  písomnej forme do 15 min.od incidentu s vkladom 10 € (300,-Kč)
 Náklady  :  v réžii  každého  účastníka
 Stavebné a súťažné pravidlá :  http://rcpuchov.szm.sk/pravidla.html
Prihlášky  :  spolu s kategóriou, hlavnou a náhradnou frekvenciou  a číslom transpondra Robitronic  na adresu carodej@rothal.sk
 do 13.3.2009 12:00
 Kontaktná osoba:                              Ing. Sládek Zdeněk
              mobil.    0903 737258
                e-mail:   carodej@rothal.sk alebo rothal@rothal.sk
 
Rozvrh  preteku  :  piatok 20.2.      16:00 – 18.00  individuálny  tréning
 
                               sobota 21.2.      08:00 – 08.30  tréning Š130 RS
                                                               08:30 – 09:00  tréning RC 1:28
                                                               09:00 – 09:30  tréning RC 1:24
08.30 – 09.30  prezentácia  pretekárov
09.30 – 09.45  rozprava
                                                               09.45 – 13.00  rozjazdy
                                               13.00 – 13.30  prestávka
                                                              13.30 – 16.30  finálové jazdy
                                                              17.00 -            vyhodnotenie
 
Pre každú jazdenú kategóriu sa jazdí zostava 3 rozjázd po 5 minút, z ktorých
sa do konečného pradia započítavajú dve lepšie.
Pre každú jazdenú kategóriu sa jazdia 3 finálové jazdy po 7 minút, z ktorých sa
do konečného poradia započítavajú dve lepšie.
Maximálny počet jazdcov v jednej jazde je 8.
 
Kalendár Moravsko-Slovenského pohára:
 
28.03.09 – Ostrava-Michálkovice
02.05.09 – Vsetín ... záverečný pretek a vyhodnotenie
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275