RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

Modely 1:28 EP Onroad

Maratón OPEN 1:28 „O Havířský kahan“- změna registrace.

           Nabízíme skvělou zábavu u přátelského závodu RC aut v měřítku 1:28 kategorie OPEN 28, kde o výsledku nerozhoduje jen zručnost v řízení modelů jednotlivce, ale i technická vytrvalost modelů, kolektivní výkon a souhra celého týmu. Právě proto jsme se rozhodli uspořádat tento netradiční a extrémní závod. Zkuste jezdit s modelem v tomto měřítku delší dobu, zkuste kde jsou vaše hranice možností.

  Právě, a jen proto si dovolujeme pozvat všechny „ostřílené“ závodníky, kteří vlastní model v daném měřítku, na netradiční tříhodinový maratón, který se uskuteční dne 13.4.2008 v atraktivních prostorách Dolu Michal, národní kulturní památka, Čs. armády 95/413, Ostrava – Michálkovice.

        Bonus pro závodníky: prohlídka technické expozice zdarma.

 Závod je určen pro modely RC aut v měřítku 1:28 kategorie OPEN 28, tedy pro modely MINI-Z od fy Kyosho, modely fy ALS Racing 28x, ale i libovolné modely amatérské výroby, které splňují níže uvedenou technickou specifikaci.

 Technická pravidla

 Základní rozměry modelu

·       přibližně měřítko 1:28, tedy rozměry modelu fy MINI-Z,

·       rozvor kol max. 102 mm,

·       maximální šířka modelu 83 mm,

·       maximální délka modelu bez křídla 180 mm,

·       maximální délka modelu s křídlem 190 mm,

·       minimální hmotnost podvozku připraveného k jízdě bez karoserie 160 g,

·       model a jeho části nesmí poškozovat trať.

 Karoserie

·       musí odpovídat reálné předloze,

·       povoleny jsou originální karoserie MINI-Z, IWAVER, i domácí výroby, pokud jejich hmotnost nebude nižší než 40 g a nebude mít ostré hrany,

·       je povoleno použití přítlačné křídlo s maximální hloubkou 25 mm, které ale nesmí přesáhnout šířku modelu. Délku modelu smí přesáhnout, ale tak, že nesmí překročit maximální délku modelu. Materiál křídla může být libovolný,

·       není povoleno použití přídavných nárazníků.

 Podvozek

·    libovolné konstrukce tovární i amatérský s pohonem výhradně zadní nedělené nápravy (2WD),

·       žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys použité karoserie,

·       u modelů MINI-Z je povolen libovolný tuning libovolného výrobce a totéž platí i pro modely jiných výrobců.

 Motor

·       povoleny všechny nerozebiratelné feritové motory velikosti řady "130" "145" a "180",

·       vysloveně jsou zakázány neodymové motory Atomic (jsou navíc i rozebiratelné),

·       je zakázáno motory jakkoliv upravovat.

 Elektronika

·       je možno použít libovolné RC vybavení s možností změny vysílací frekvence.

 Pneumatiky

·       libovolné (gumové i mechové) s maximální šířkou 16 mm

·       výslovný zákaz jejich mazání !!!

 Baterie:

·       pouze čtyřčlánková baterie NiMh nebo NiCd velikosti AAA nebo 2/3AAA s nominálním napětím článku 1,2V,

·       z důvodu měření optickými čipy Robotronic je nutno v modelu instalovat přípojku pro jejich napájení. K tomuto účelu je nutno použít konektor, který je opačný k servu modelu. Napájení řešte pouze ze 3 baterií (3,6 V)! Návod k instalaci je uveřejněn na adrese:

  http://rccarsteam.nolimit.cz/navody-a-rady/priprava-pro-opticky-cip-na.html

 
 Závodní pravidla

 Závod je vypsán pro jezdce bez rozdílu věku, kteří se zaregistrují elektronicky s dostatečným předstihem. Losováním bude vytvořeno max. 10 skupin, v závislosti na počtu přihlášených o 2-3 závodnících, kteří mohou používat rovněž 2–3 modely, maximálně však 30 závodníků. Losování proběhne v den závodu v 10:00 hod. Délka závodu je stanovena na 180 min., tedy jako „tříhodinovka“.  Start závodu je stanoven na 11:30 hod. Jízdy se musí zúčastnit každý závodník týmu a to minimálně 10 min v každé hodině. Závodníci si mohou své modely navzájem libovolně měnit Podmínkou nasazení modelu na trať je instalace měřícího čipu určeného pořadatelem pro daný tým. Za funkční instalaci čipu zodpovídá vždy závodník. Závodník je povinen před nasazením modelu na trať tuto skutečnost nahlásit určenému pořadateli, aby bylo možno sledovat doby jízdy každého jednotlivce a funkčnost měřícího zařízení.

Vítězem závodu se stává družstvo, které ve stanoveném čase 180 min. ujede nejvíce kol. První tří družstva obdrží pohár a diplom. O další věcné ceny zabezpečené pořadatelem proběhne losování z osudí, do kterého budou vloženy všichni závodníci. Dále bude vyhlášen nejlepší junior a senior závodu.

Pořadatel určuje startovné na hodnotu 100 Kč za osobu a vozidlo. Registrace závodníků bude ukončena dne 10.4.2008 v 18 hod.

      Registrujte se na adrese: http://races.rccarostrava.cz/web/zavod.html

a veškeré informace k závodu získáte na adrese http://rccarsteam.nolimit.cz/ nebo na tel. 607 831 275 u Ládě Vašnovského nebo  na tel. 606 839 123 u Míly Kotraby.

Sponzoři závodu: Důl Michal - národní kulturní památka,TORA, ALS RACING, Grafické studio Melicher, atd.

 Na velkou účast všech, kteří se nebojí a chtějí si ověřit svou psychickou a tělesnou zdatnost v řízení těchto minimodelů, se těší a srdečně zve realizační team.

 

                                                                                      MK MiKy a Lada

 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275