RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

Modely 1:10 a 1:18 EP

Moravskoslezský pohár RC modelů aut

          V letošním roce RC Car Ostrava pořádá druhý ročník Moravskoslezského poháru. Předchůdce tohoto seriálu je Tora Cup Tomáše Rajduse..

           

Zimní sezóna bude organizována v době od měsíce listopadu 2007 do měsíce dubna 2008. Bude uskutečněno 5 –7 závodů v kategorii 1/10 a 5-7 závodů 1/18 v Ostravě, Hradci nad Moravicí, Brance u Opavy a v Šenově.Některé budou společné pro všechny vypsané kategorie a některé pouze pro jednotlivá měřítka.Doporučuji se informovat na webu nebo telefonicky.  Zorganizování závodů spočívá v zajištění sportovního zařízení včetně vybavení a startovacího zařízení, cen pro vítěze . Odměňovány budou všechny níže vypsané kategorie poháry a případně dalšími cenami, dle uvážení organizátora, jen v případě, že se v kategorii zúčastní nejméně 4 závodníci. V případě většího zájmu o závodění   se uskuteční další závody započítané do seriálu,ale platí vždy, že 1 závod se nezapočítavá.Termín závodu musí být znám 1 měsíc před jeho konáním.Jedná se hlavně o termíny  v měsících březnu a dubnu roku 2008.

Zimní sezóna je  vyhlášena  pro tyto kategorie RC modelů aut s elektropohonem :

  E1:10 TC OPEN

           Kategorie je vypsána pro auta od jakéhokoli výrobce bez omezení, ale musí mít nepřímý náhon obou nebo jedné nápravy (FWD, 4WD). Nápravy jsou nezávisle odpruženy, do šíře 200 mm. Vyjímku mají modely Tamiya F103GT. Výška a váha modelu, světlost podvozku není omezena.

 • Motor libovolný dostupný typu 540 bez omezení závitů nebo se střídavým napájením
 • Pneumatiky jen  bezdušové bez omezení typu. Jsou povolena přídavná mazadla.
 • U karoserií jsou povoleny všechny typy cestovních automobilů v měřítku 1:10.
 • Baterie jsou povoleny všechny druhy s jmenovitým napětím 1,2V/ článek max. 6čl. s napětím 7.2V.

 STOCK TOURING

 • Kategorie je vypsána pro různé typy podvozku, musí mít nepřímý náhon jedné nebo obou náprav FWD, 4WD. Nápravy jsou nezávisle odpruženy, podvozek do šíře 200mm. Vyjímku mají modely Tamiya F103GT.
 • Motor pouze typu 540,mig 500 turbo race, stříbrný Johnson Tamiya  k.č. 53689, černý Johnson Tamiya k.č.53068 a Saturn 20T k.č1136. Možnost zakoupení těchto motoru je na závodech u pořadatele.
 • Pneumatiky bez omezení typu kromě mechových. Jsou povolena přídavná mazadla.
 • U karoserií jsou povoleny všechny typy cestovních automobilů v měřítku 1:10.
 • Baterie jsou povoleny všechny druhy s jmenovitým napětím 1,2V/ článek max 6čl. s napětím 7.2V.

 Hobby model  E1/10

     Kategorie pro začínající i pokročilé děti a mládež do 12 let vč. (datum narození od roku 1995)a pro začínající juniory i seniory, kteří se nezůčastnili jiných podobných závodů v minulém roce.Platí však rozhodnutí ředitele závodu, zda bude závodník přihlášen ke startu v  této kategorii. 

    Podmínkou je: podvozek modelu s plastového nebo kompozitového  materiálu,nesmí být použit závodní speciál s carbonovými platy a větším než 50% použitím aluminiových tuningových dílů.Platí zde taktéž vyjímka pro šasí F103GT s bezdušovými pneumatikami typu touring car.

Typ motoru : Tamiya Johnson k.č. 53689, nebo stříbrno šedý motor s modelu Tamiya TT01.

Jiný motor není možné používat.

Baterie: všechny typy,šestičlánkové sady 7,2V

Karoserie.: všechny typy do šíře 200mm

Modely vhodné pro tuto kategorii : všechny starší  podvozky  Tamiya TT01,TL01 ,TA02,TA03,TA05, HPI-Sprint RS4,E10,HB-cyclone S,Carson-     Ansmann-  ,Yokomo -MR4TC, a jiné podobné.

Pneumatiky bezdušové bez omezení.

Čas jízdy :5 minut

 MICRO 1/18 ECO

 • Tato kategorie je vypsána pro podvozky v měřítku 1/18 ať už továrních nebo amatérsky vyrobených. Podvozky mohou mít pohon jedné nápravy nebo 4WD.
 • Karosérie libovolná v měřítku 1/18.
 • Pneumatiky jsou bez omezení - mechové nebo bezdušové, povoleno je mazání.
 • Baterie jsou povoleny různých typů do jmenovitého napětí6.0 V - 5 článků .
 • Motory mohou být velikost typu od 180 do 370.

MICRO  1/18  TRUCK- OPEN

 • Tato kategorie je vypsána pro podvozky v měřítku 1/16-1/20 ať už továrních nebo amatérsky vyrobených. Podvozky mohou být jak typu buggy tak monstertruck a truggy  s pohonem jedné nápravy nebo 4WD.
 • Trať pro tyto modely bude obsahovat několik terénních  překážek a nerovností.
 • Karosérie libovolná v odpovídajícím měřítku.
 • Pneumatiky jsou bez omezení velikosti - mechové nebo bezdušové, povoleno je mazání.
 • Baterie jsou povoleny různých typů do jmenovitého napětí7,2 V - 6 článků.
 • Motory mohou být velikosti do typu 380,případně  i dva kusy v modelu. 

 Kalendář závodů

1.      03.11.2007 – tělocvična Zš v Hradci nad Moravicí       / desetiny a osmnáctiny/

2.      1.12.2007 – tělocvična stř. vol. času v Ostravě Ostrčilova ul.           / desetiny/

3.      09.12.2007 – Kulturní dům Branka u Opavy              / osmnáctiny/

4.      29.12.2007- Kulturní dům Branka u Opavy                / osmnáctiny/

5.      19.1.2007- tělocvična Zš. v Hradci nad Moravicí        / desetiny a osmnáctiny/

6.       17.2.2007 –Kulturní dům Branka u Opavy                / osmnáctiny/

7.      23.2.2007-  sareza-?????                                              /desetiny/

8.      8.3.2007 -  tělocvična ZŠ v Šenově  ?????                  / desetiny/

9.      22.3.2007- tělocvična ZŠ v Šenově                             /desetiny a osmnáctiny/

10.  XXXX – Výstaviště Černá louka    ???????              / desetiny a osmnáctiny/

11.  XXXX - Kulturní dům Branka u Opavy   ??????     / osmnáctiny/

12.  XXXX- ????

                        Přesná data a počet  závodů, u kterých jsou uvedeny křížky a otazníky , budou dodatečně upřesněny později v dostatečném předstihu..

 

Další informace lze získat na stránkách RC Car Ostrava http://www.rccarostrava.cz/             

Startovné

Senioři: 200,- Kč

Junioři  a žáci do 15-ti let 100,-Kč

Členové RC CARS Ostrava podílející se na přípravě závodů- 100Kč.

Závodníci účastnící se více jak 1 kateg. zaplatí navíc 100,-Kč za další kategorii.

                                         Systém hodnocení:

   Rozjížďky.

V kategoriích StockTouring / 8 minut / a TCS Open / 5 minut /absolvuje závodník min. 3 rozjížďky. Kategorie Micro 1/18 absolvuje 2 rozjížďku na 5 min. Počet rozjížděk se určí před závodem podle počtu prezentovaných závodníků a bude oznámen při rozpravě se závodníky. Pořadí startu 1.rozjížďky je podle přidělených startovních čísel, pořadí dalších rozjížděk je vždy podle výsledku předchozí rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku, tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času, budou závodníci rozděleni po 10 závodnících do finálových jízd A, B, C, D, ...

  Finálové jízdy.

Pro všechny kategorie platí, že finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví min.3 závodníci. V kategoriích StockTouring a TC Open se finále A , B jede 3x, zbývající finále C,D,E,... se jedou 2x. V kategorii MICRO 1/18  se jedou 3-4 finálové jízdy na 10 minut.

Podle výsledků finálové jízdy jsou závodníkovi přidělovány body: za 1.místo - 1 bod, 2.místo - 2body až po 10 místo za 10 bodů.

Ve finále A, B kategorií StockTouring a TC Open se nejhorší výsledek z finálových jízd škrtá. Vítězí závodník s nejnižším součtem bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje lepší výsledný čas a počet kol v lepší bodované finálové  jízdě. Další finále těchto kategorií se jedou 2x a vítězí závodník, který dosáhne nejnižšího součtu bodů v obou finálových jízdách. V případě shody rozhoduje lepší výsledek.

 V případě nedokončení  série finálových jízd dané kategorie je počítán výsledek po druhé sérii. Při nedokončení všech finálových jízd se započítávají již odjeté finálové jízdy. Systém hodnocení finále zůstává stejný jako v rozjížďkách.

 Povinnosti závodníků:

V den závodu si všichni soutěžící v rozmezí 8.00-8.30 hod. potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. Každý závodník je povinen mít s sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Zahájení závodu bude mezi 9.00 - 9.30 hod.

Před zahájením závodu odevzdají závodníci všechny FM i AM krystalové a syntézové  vysílací soupravy na místo předem určené pořadatelem,netýká se to systemu 2,4GHz . V případě porušení tohoto pravidla bude závodník napomenut pořadatelem. Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně a setrvat do ukončení své jízdy. Pokud se nedostaví včas, nebo opustí tribunu předčasně, bude mu škrtnuta do té doby nejlepší jízda.

Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto ke kontrole na předepsaném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy.

Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování, nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší jízda.

 Povinnosti organizátora závodu:

Pořádající je povinen připravit trať v odpovídající kvalitě a čistotě, zajistit dostatek přípojek el. napětí s odpovídajícím jističem. Pořádající má za povinnost zajistit počítač s obsluhou, místo pro uložení vysílacích souprav, místo pro vyvěšení výsledků a místo pro technickou kontrolu modelů.

Pořadatel je povinen dohlížet na rozdělení skupin do jednotlivých rozjížděk dle výkonnosti závodníků a dle průběžného pořadí seriálu. Pořádající předá nejpozději do 3dnů po závodě výsledky závodu písemně  a v elektronické podobě  ke zpracování celkového žebříčku jezdců. Celkové výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách www.rccarostrava.cz

 Vyhodnocení jednotlivých závodů:

Pořádající zajistí poháry pro první 3 nejlepší z každé pořádané kategorie. Taktéž zajistí poháry nebo ceny pro vítěze všech dalších finálových skupin.

 Celkové bodování v seriálu a vyhodnocení

 

1

50

7

37

13

25

2

47

8

35

14

23

3

45

9

33

15

21

4

43

10

31

16

19

5

41

11

30

17

17

6

39

12

27

18

15

           Ve všech kategoriích budou předány poháry do třetího místa, věcné ceny a další dle rozhodnutí jednotlivých pořadatelů. Jednotlivé kategorie jsou vypsány nejméně pro 4 závodníky v jednotlivých kategoriích. V celkovém výpočtu pořadí v seriálu se nebude započítavat 1 nejhorší dosažené výsledek, event. neúčasti. V případě shodnosti bodů rozhoduje lepší  umístění.

Žádné komentáře
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275