RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

Mistrovství ČR

Zápis z 6. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 22.9.2008

     Dne 22.9.2008 Praha - restaurace Mondeo. Začátek 15:00
Přítomni: Pavel Kryll, František Fráňa, Radek Třešňák, Václav Strupek, Vladimír Šulc
Omluveni: Drahoslav Hejtmánek, Zdeněk Kapička
    Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1. Žádost o příspěvek RCA Mariánské lázně
2. Pozvánka Valná hromada
3. Valná hromada – návrh programu
4. Hlavní sponzor – schválení a vypsání Výběrového řízení
5. Finanční ohodnocení sezóny
6. Diskuse
1. Na žádost RCA Mariánské Lázně přiznal Výkonný výbor příspěvek ve výši 7.500,- Kč za pořádání GP EFRA v srpnu letošního roku.
Jednohlasn
ě schváleno.
2. Pavel Kryll předložil návrh pozvánky na Valnou hromadu 2008. Bude v následujícím týdnu rozeslána se všemi náležitostmi na kluby RC Autoklubu České republiky. Jednohlasně schváleno.
3. Pavel Kryll předložil návrh programu, který bude součástí pozvánky na Valnou hromadu 2008.
Jednohlasně schváleno.
4. Pavel Kryll předložil návrh Výběrového řízení na Hlavního partnera RC Autoklubu České republiky
na období 2009. Výběrové řízení začíná běžet dnem vyvěšení na internetové stránky RCAČR, tj. 23.9.2008. Končí 29.10.2008 ve 12:00. Slavnostní vyhlášení proběhne při příležitosti valné hromady 2008.
Jednohlasně schváleno.
5. Vzhledem k tomu, že nepadl jiný návrh, bylo rozhodnuto, že ocenění jezdců a sekcí proběhne stejně jako v loňském roce, tedy: každá sekce dostane poháry za první tři místa v kategoriích, které měla v pravidlech vyhlášena (dle Stanov RCAČR), tj. např. junioři, veteráni, soutěž teamů atd. Dále bude přiznána každé sekci odměna ve výši až 6.000,- Kč. Tuto může ponížit prezident RCAČR na základě spolupráce sekce s Výkonným výborem, aktualizací webových stránek atp., poslední část rozpočtu sekcí tvoří účast jezdců v daném seriálu kde je určen paušál 200Kč/licencovaný jezdec v sekci.
Jednohlasně odsouhlaseno.
6. Během diskuse vyzval prezident RCAČR členy Výkonného výboru k jmenování delegátů jejich sekcí na EFRA AGM, které se letos v listopadu koná ve Francii. Dále Pavel Kryll na základě připomínek z řad členů RCAČR vznesl návrh zvážit zpětně pro sezónu 2008 bod 3.10.A Všeobecných pravidel a snížit počet účastníků závodu. Výkonný výbor toto zamítl, takže nadále platí bod v tomto znění: „Minimální počet jezdců pro pořádání a platnost závodu MČR. Vždy musí být nejméně 6 zaregistrovaných (přihlášených, prezentovaných) jezdců v dané kategorii. V menším počtu nelze závod pořádat a nelze uznat jeho platnost.“ To znamená, že všechny závody, které měli v sezóně menší počet než určují pravidla se mění na volné a nelze je započítat do seriálu závodů MČR. To navazuje na další dotaz a tím je nejmenší počet odjetých závodů pro platnost seriálu MČR. Zde platí: vždy musí být odjet celý počet platných závodů, tj., když sekce vyhlásí v dané kategorii šest závodů, ze kterých se jeden nejhorší výsledek škrtá, pak musí být odjeto pět závodů. Pokud se tak nestane, není platný celý seriál MČR, nemůže být vyhlášen mistr MČR.Seriál závodů se stává tak pouze seriálem volných závodů pořádaných dle pravidel MČR.

Hlasování: František Fráňa: proti, Pavel Kryll se zdržel, Radek Třňák, Václav Strupek, Vladimír Šulc: pro.
 
Příští schůze Výkonného výboru se koná dne 29.10.2008 od 16:00 v restauraci Mondeo.
 
Zapsal: Pavel Kryll                                             Praha 22.9.2008
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275