RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

Mistrovství ČR

Zápis z 3. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 4.3.2008

    Dne 4.3.2008 Praha - restaurace Mondeo. Začátek 16:00
    Přítomni: Pavel Kryll, František Fráňa, Radek Třešňák, Václav Strupek, Drahoslav Hejtmánek, Vladimír Šulc, Zdeněk Kapička (dorazil cca 30 minut po zahájení)
    Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1.
Registrace klubu RC Conwoy Club Praha
2.
Žádost o licence rozhodčí „A“
3.
Dotace 10 let výročí AMK - RC Blansko
4.
Žádost o účast na schůzi VV p.Hráček
5.
Pravidla - schválení koncepce
6.
Pravidla - schválení Všeobecné části „A“ jednotných pravidel RCAČR
8.
Pravidla – schválení pravidel sekcí část „B“ a „C“ jednotných pravidel RCAČR
9.
Kalendář RCAČR
10.
Diskuse:

1.Výkonný výbor schválil žádost o registraci pražského RC Conwoy Club Praha. Je to první registrovaný klub v RCAČR, který se zabývá RC trucky. Jednohlasně schváleno. (p.Kapička nepřítomen)
2.Výkonný výbor posoudil žádost Auto RC Slavkov o přidělení rozhodčí licence „A“.Výkonný výbor udělil licenci „A“ panu Dušanu Bayerovi, u pana Pavla Juzla žádost o licenci „A“ zamítl. Jednohlasně schváleno.(p.Kapička nepřítomen)
3.Výkonný výbor obdržel žádost o příspěvek od AMK – RC Blansko na pořádání závodu VC Blansko. Závod je pořádán k 10tému výročí dráhy a RC klubu v Blansku. Výkonný výbor zhodnotil činnost klubu AMK – RC Blansko a rozhodl o příspěvku ve výši 2.000,- Kč. Dále bude klubu věnován banner s logem RCAČR v hodnotě 1.760,- Kč. Hlasování: 4 pro: p.Kryll, p.Fráňa, p.Šulc, p.Strupek, zdržel se 2: p.Hejtmánek, p.Třňák, (p.Kapička nepřítomen)
4.Výkonný výbor schválil žádost o návštěvu na příští schůzi, kterou vznesl exprezident pan Antonín Hráček. Jednohlasně schváleno. (p.Kapička nepřítomen)
5.Pan Pavel Kryll předložil zpracovanou koncepci jednotných pravidel pro pořádání závodů seriálu MČR, závodu typu GP a volných závodů pod patronací RCAČR, tedy jednotných pravidel RCAČR. Hlasování: 6 pro: p.Kryll, p.Fráňa, p.Šulc, p.Strupek, p.Hejtmánek, p.Třňák, zdržel se 1: p.Kapička
6.Výkonný výbor doplnil připomínkami a následně schválil všeobecnou část jednotných pravidel RCAČR. Hlasování: 6 pro: p.Kryll, p.Fráňa, p.Šulc, p.Strupek, p.Hejtmánek, p.Třňák, proti 1: p.Kapička
7.Výkonný výbor schválil pravidla sekce 1:10 IC Track a sekce RALLY SCALE. Pravidla budou doplněna o všeobecnou část a umístěna na stránkách RC Autoklubu České republiky. Hlasování: 6 pro: p.Kryll, p.Fráňa, p.Šulc, p.Strupek, p.Hejtmánek, p.Třňák, proti 1: p.Kapička
8.Výkonný výbor schválil kalendář s termíny závodů seriálu MČR sekcí. Schváleny byly termíny sekce Electric track, Electric buggy, 1:10 IC Scale a Rally SCALE. Termíny pro sekce 1:8 IC Buggy a LARGE SCALE (on i off road) budou dodány tak, aby je bylo možné schválit na příští schůzi a obratem vypracovat jednotný kalendář. Jednohlasně schváleno.
10.V diskusi Výkonný výbor řešil povinnost pořadatele dodávat pravidly sekcí předepsané součásti (pneu, motory atd.) a vyhodnotil tuto otázku jako nikoli. Vždy by měla být tato povinnost na straně závodníka a pořadatel má povinnost toto pouze kontrolovat a případně díly značit. Jednohlasně schváleno.

Příští schůze Výkonného výboru se koná dne 8.4.2008 od 16:00 v restauraci Mondeo.

Zapsal: Pavel Kryll
Praha 4.3.2008
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275