RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

NOVINKY

Zápis z 5. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 12.8.2008

        Dne 12.8.2008 Praha - restaurace Mondeo. Začátek 16:00
(Přesunuto z původního termínu 2.6.2008)
Přítomni: Pavel Kryll, František Fráňa, Radek Třešňák, Václav Strupek, Zdeněk Kapička
Omluveni: Drahoslav Hejtmánek, Vladimír Šulc, Petr Uhýrek
        Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1. Žádost o příspěvek MK Veselí nad Lužnicí
2. Registrace RC Okříšky
3. Hlavní sponzor – dořešení období
4. Hlavní sponzor – Výběrové řízení
5. Valná hromada 2008
6. Diskuse

1. Předseda MK Veselí nad Lužnicí, pan František Mazanec požádal Výkonný výbor o příspěvek za pořádání mezinárodního závodu EFRA INTERNATIONALE RACE Dolní Bukovsko, který se konal o víkendu 8.-10.8.2008. Výkonný výbor přiznal dotaci (příspěvek) ve výši 7.500,- Kč.
Jednohlasně schváleno.
2. Výkonný výbor jednohlasně schválil registraci dalšího klubu a začlenil jej do RC Autoklubu České republiky.Novým klubem je RC Okříšky s hlavním zájmem v kategorii Electric Track a 1:8 IC Buggy.
3. Výkonný výbor napravil prodlevu v určení období platnosti pro Hlavního partnera. Bude to vždy kalendářní rok. Z tohoto důvodu schválil Výkonný výbor dodatečný příspěvek současného partnera firmy Lestr Models ve výši 10.000,- Kč s tím, že Lestr Models bude jako Hlavní partner RCAČR do konce roku 2008. Nově vybraný partner začne působit od 1.1.2009.
 Jednohlasně schváleno.
4. Výkonný výbor připraví na příští schůzi podmínky a vypíše výběrové řízení na hlavního partnera tak, aby jej slavnostně oznámil na Valné hromadě RCAČR 2008.
 Jednohlasně schváleno.
5. Výkonný výbor pověřil pana Václava Strupka zajištěním prostor na pořádání Valné hromady 2008,která se koná v Praze. Na příští schůzi Výkonný výbor schválí pozvánky a následně budou rozeslány.
Jednohlasn
ě schváleno.
6. Během diskuse požádal prezident RCAČR předsedy sekcí o kontrolu internetových stránek sekcí a o
případné doplnění výsledků. Předseda sekce 1:8 Buggy a LARGE SCALE dodají zprávu z EFRA INTERATIONALE RACE a z GP EFRA. Předsedové sekcí dále dodají zprávy o činnosti reprezentace a vrátí nevyužité EFRA licence. Dále předsedové sekci zašlou kopie žádostí o pořádání závodů a počty reprezentačních míst na sezónu 2009 – požadavek zasílaný na AGM EFRA.
Příští schůze Výkonného výboru se koná dne 23.9.2008 od 16:00 v restauraci Mondeo.
Zapsal: Pavel Kryll
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275