RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

NOVINKY

Zápis z 4. schůze Výkonného výboru RC Autoklubu České republiky dne 8.4.2008

Dne 8.4.2008 Praha - restaurace Mondeo. Začátek 16:00
Přítomni: Pavel Kryll, František Fráňa, Radek Třešňák, Václav Strupek, Vladimír Šulc, Zdeněk Kapička
Omluveni: Drahoslav Hejtmánek
Host. Antonín Hráček
Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :
1. Registrace klubu RC Car Clan Brno
2. Návštěva - exprezident RC Mini Car Club ČSFR p.A.Hráček.
3. Schválení připomínek k všeobecným pravidlům
4. Schválení pravidel sekcí Electric Track, Electric buggy, 1:8 IC Buggy, LARGE SCALE (on i off road)
5. Schválení kalendáře 1:8 IC Buggy a LARGE SCALE (on i off road)
6. Diskuse
1.Výkonný výbor schválil jednohlasně registraci nového brněnského klubu. Klub vystupuje pod názvem RC
CAR CLAN BRNO a jeho zaměřením jsou modely se spalovacím motorem v měřítku 1:8.
2.Exprezident RC Mini Car Club ČSFR p.A.Hráček navštívil jako host schůzi Výkonného výboru RCAČR.
Pan Hráček seznámil přítomné se zpracovanou historií a následnou posloupností přerodu RC Mini Car Club
ČSFR na RC Autoklub České republiky. Obsáhlé paměti a podrobně zpracovaná historie klubu bude
k dispozici zájemcům po dokončení na internetových stránkách. Dále pan Hráček zmapoval možnosti
rozvoje RC modelů aut ve zlínském kraji a navrhl systém závodů pro mladší a starší žáky v rámci republiky.
Po zjištění a ověření zájmu ze stran účastníků a krajů je RCAČR připraven tuto otázku opět otevřít.
3.Výkonný výbor schválil jednohlasně připomínky a úpravy všeobecných pravidel RCAČR.
4.Výkonný výbor schválil jednohlasně pravidla sekcí Electric Track, Electric buggy, 1:8 IC Buggy, LARGE
SCALE (on i off road)
5.Výkonný výbor schválil jednohlasně předložené kalendáře 1:8 IC Buggy a LARGE SCALE (on i off road)
6. Během diskuse podpořil jednoznačně Výkonný výbor návrh pana Marka Morávka a dále předsedy sekce
vytvořit v sekci 1:8 IC buggy značkový pohár. Podrobnosti naleznete v pravidlech příslušné sekce. Výkonný
výbor vyzývá ke zvýšené pozornosti, aby nedošlo díky značkovému poháru ke křížení s pravidly v bodě
VII.A. Všeobecných pravidel RCAČR.
Příští schůze Výkonného výboru se koná dne 2.6.2008 od 15:00 v restauraci Mondeo.
Zapsal: Pavel Kryll
Praha 8.4.2008
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275