RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

NOVINKY

Zápis z 1. schůze Výkonného výboru RC AČR dne 10.12.2007

Dne 10.12.2007 v Praze, v restauraci Mondeo proběhlo 1. zasedání výkonného výboru RCAČR.

Začátek byl v 15:00 hodin.

Přítomni: Pavel Kryll, Zdeněk Kapička, Vladimír Muff, Vladimír Šulc, František Fráňa, Radek Třešňák, Václav Strupek

Omluveni: Drahoslav Hejtmánek

Host: Jan Kapička - tlumočení z AJ.

Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :

1. Odstoupení předsedy sekce Electric Buggy, jmenování zastupujícího

2. Zrušení postihu pro RC autoklub Praha

3. Registrace nových klubů v RCAČR: RC klub CB o.s. a RC team Crazy Drivers

4. Změna termínu MČR Electric Track – kolize s Východočeský pohár

5. Schválení změn v propozicích v kalendáři MČR Electric Track hala 2007/2008

6. Žádost RC Car Ostrava

7. Závody o prázdninách (ano – ne)

8. Počet závodů seriálu MČR a klíč k jejich škrtání

9. Jednotný věk juniorů – od kdy se počítá

10. Sjednocení pravidel sekcí RCAČR

11. Diskuse

 1.Prezident RCAČR pan Pavel Kryll přednesl rezignaci předsedy sekce Electric Buggy pana Vladimíra Muffa. Následně Výkonný výbor na doporučení Odborné komise zvolil do doby konání Valné hromady 2008 zastupujícího předsedu sekce pana Vladimíra Šulce. Hlasování: pro 5, p.Vladimír Šulc se zdržel

2.Dle doporučení a dle zápisu z Valné hromady 2007 zrušil Výkonný výbor postih pro RC autoklub Praha. (Pořádání volného závodu jeho členem v den konání VH). Jednohlasně schváleno.

3.Výkonný výbor schválil registraci dvou nových klubů, RC klub CB o.s. a RC Team Crazy Drivers, prezident RCAČR je následně obešle registračními listy. Jednohlasně schváleno.

4.Výkonný výbor schválil změnu termínu konání druhého závodu MČR sekce Electric Track. Závod měl probíhat dne 26.1.2008 jenže do tohoto termínu padl Mezinárodní závod 1:8 IC Buggy pořádaný RC Car Ostrava v ostravské ČEZ Aréně. Vzhledem k tomu, že se zde bylo nutno přizpůsobit termínu v ČEZ Aréně, bylo rozhodnuto o přesunutí závodu MČR sekce Electric Track na termín 2.2.2008. Místo konání zůstává zachováno. Případné křížení volných závodů nebo seriálů nebude ze strany RCAČR v tomto termínu penalizováno. Jednohlasně schváleno.

5.Výkonný výbor schválil změny v propozicích pravidel MČR sekce Electric Track (změna předepsaných pneu – nedodání dodavatelem). Jednohlasně schváleno.

6.Předseda klubu RC Car Ostrava pan František Fráňa požádal Výkonný výbor RCAČR o finanční příspěvek na pořádání KYOSHO INTERNATIONAL INDOOR RACE OSTRAVA 1:8 BUGGY I.C., který RC Autoklub České republiky V Olšinách 1125/56 100 00 PRAHA 10 IČO : 44473575 č.účtu 2312095001/2400 www.rcacr.cz se koná v termínu 26. – 27.1.2008 v ostravské ČEZ Aréně. Výkonný výbor se rozhodl podporovat významné mezinárodní závody na území České republiky a přiznal pro pořádání tohoto závodu příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude vyplacen zálohově a bude splatný při dodržení následujících podmínek: Prezentace internetových stránek na stránkách pořadatele. Prezentace dodaným logem – bannerem v místě konání závodu Hlasování: pro 5, p.František Fráňa se zdržel.

7.K návrhu pořádání závodů (ano – ne) seriálu MČR v období prázdnin bylo toto ponecháno zcela v kompetenci sekcí. Hlasování: pro 4, proti p.Pavel Kryll, p.Zdeněk Kapička.

8.K návrhu sjednocení počtu závodů rozhodl Výkonný výbor takto: Počet závodů seriálu MČR je vždy dle rozhodnutí sekce, vždy však musí být v rozmezí 6 – 9 závodů. Z tohoto počtu lze škrtnou pouze 1 – 2 výsledky. Počet závodů, stejně jako počet škrtnutých výsledků musí být uveden v pravidlech. Pokud dojde ke zrušení závodu, musí být vždy závod nahrazen, pokud nelze, je považován za škrtnutý. Vždy však musí být odjet minimální počet závodů daný pravidly, jinak je seriál pro danou sezónu neplatný. (Příklad: Sekce Electric Buggy vypsala na sezónu 2008 6 závodů s tím, že lze dva nejhorší výsledky škrtnout. Zde musí tedy být odjety 4 závody, aby byl výsledek seriálu platný). Hlasování: pro 4, proti p.Pavel Kryll, zdržel se p.Zdeněk Kapička.

9. Výkonný výbor rozhodl o jednotné specifikaci kategorie junior. Platí hranice dle EFRA – 17 let. Počítá se dle roku narození, pro sezónu 2008 tedy rok 1991. Stejné pravidlo (rok narození) platí i pro kategorii 40+. Jednohlasně schváleno.

10. Výkonný výbor rozhodl o sjednocení pravidel sekcí. Pravidla jednotlivých sekcí budou nejprve upravena dle členění EFRA (Názvy bodů a jejich číslování a specifikace) a následně porovnány tak, aby RCAČR měl pravidla v jedné podobě (podobně jako handbook EFRA). Jednohlasně schváleno.

11. V diskusi převzal předseda sekce RALLY SCALE pan Radek Třešňák část měření AMB RC Autoklubu České republiky. (Měřící krabička, napájení, smyčka). Odborná komise sekce rozhodla, že z vlastních zdrojů RC Autoklubu stávající měření uhradí a bude jej používat pro potřeby sekce. Měření zůstává v majetku RCAČR. Dále bylo Výkonným výborem rozhodnuto, že pravidla musí obsahovat část, ze které jasně vyplývá určení pořadí v seriálu (v závodě) při bodové shodě. Výkonný výbor rozhodl, že na konci seriálu MČR bude vyhlašován Mistr České republiky, dále Mistr České republiky v kategorii Junior a v kategorii 40+ (budou-li tyto naplněny).

Výkonný výbor vyzývá Odborné komise sekcí, aby se při tvorbě pravidel zabývaly i pravidly pro konání volných tréninků před závodem MČR. Jednohlasně schváleno.

Příští schůze Výkonného výboru se koná dne 15.1.2008 od 16:00 v restauraci Mondeo.

Zapsal: Pavel Kryll Praha 10.12.2007

Žádné komentáře
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275