RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

NOVINKY

Vývojové trendy v RC automodelářství

           Vývoj RC modelářství za posledních 30 let nabývá na dynamičnosti. Hlavní hnací silou bylo rozšíření RC ovládáni mezi širokou veřejnost. RC, neboli „radio control“ což znamená ve volném překladu dálkové ovládáni modelů pomocí radiového signálu.

             Automodelářství prošlo vývojem od volných modelů, přes upoutané, dráhové modely až k RC modelům. Modeláři si vesměs modely zhotovovali sami, jen vyjímečně je zakoupili v prodejnách „Mladý technik“ a pak s nimi jezdili a později začali i závodit. 
           
Opravdový „bum“ v automodelářství začal po roce 1989, kdy se uvolnil trh a hranice. Na náš trh se dostaly výrobky z celého světa a vznikly různé společnosti, které se dovozem začaly zabývat. Modelářství se stalo výhodným obchodním artiklem a leckterý modelář, dodnes, neváhá utratit za modely či ND poslední své finanční prostředky. Bohužel ceny byly u nás nasazeny dosti vysoko. Teprve poslední dobou se ceny v EU začínají srovnávat, ale značně pokulhávají za vývojem v USA.  Tam jsou ceny mnohem nižší a výhodný kurz dolaru vůči koruně nám taky hraje do karet.
            Modelář si dnes může ve specializovaných prodejnách zakoupit téměř vše, od modelů, v různých měřítcích, počínaje, přes vysílače s přijímači až po veškeré náhradní díly. Model si můžeme zakoupit již složený, čehož využívají začínající modeláři nebo v tzv. „rozsypu“ jako stavebnici. Zkušenější modeláři si samozřejmě raději zakoupí model rozložený a následně si jej složí a upraví tak, aby jim vyhovoval a byl v souladu s jejich zkušenostmi a návyky.
            Samostatnou kapitolou je tzv. „tuning“. Tuningem se nazývají ND, které nějakým způsobem mění vlastnosti modelu. Toto se projeví v jízdních vlastnostech, životností nebo vzhledu. Výrobci se snaží uvést na trh vždy nový model za co nejnižší cenu a dále vyrábí široký sortiment tuningových dílů. Při tuningu modelů se leckdy dostaneme na dvojnásobnou cenu modelu. Proto je potřeba rozumně uvážit, který díl vyměnit a který ne. Bohužel některé velmi levné modely je potřeba „vytunit“ celé, jiné jen o málo dražší není třeba upravovat vůbec. Zde platí dvojnásob, že se nevyplatí kupovat to nejlevnější modely.
            Dynamický vývoj zaznamenaly i RC soupravy, tedy vysílač a přijímač. V počátcích se používaly soupravy pracující na frekvenci 27mHz, které využívaly amplitudovou modulaci signálu. Vzhledem k velkému rušení se postupně začalo přecházet do pásma 40MHz, kde se od amplitudové modulace signálu přešlo k frekvenční modulaci. Postupem začal byt problém s kolizemi vysílacích krystalů, které mnohdy vysílaly na stejné frekvenci a bylo potřeba je neustále měnit. Proto vznikla tzv.“Syntéza“. U těchto vysílačů je možno nastavit libovolný kanál bez výměny krystalů. Největším posunem ve vývoji však bylo zahájení využívání vysílačů, které pracují v pásmu 2,4GHz, tzv.“Spektrum“. Vysílač po spárování s přijímačem automaticky zvolí volnou frekvenci, novější modely ji i během přenosu mění a současně může být využíváno až 79 modelů. Rovněž přenosová rychlost se zvýšila, což příznivě ovlivňuje rychlost reakce modelu na povely. V konečném důsledku se tedy eliminuje rušení na minimum a zlepší se komfort ovládání modelů. Je potřeba se rovněž zmínit o možnostech nastavení vysílače, kdy samozřejmostí jsou exponenciální funkce průběhu ovládání plynu a řízení. ABS a různé mixy se využívají již automaticky. Nastavení vysílačů je tak různorodé a složité, že jsou ke každému vydávány mnohostránkové manuály. Takovým nejlepším příkladem je rozšířený vysílač Futaba 3PKS.
            Jak jsem již zmínil, v dnešní době si modelář nemusí celý model vyrobit sám, muže si jej zhotovit z různých polotovarů a dílů nebo přímo zakoupit stavebnici či hotový model. Stačí si jen vybrat a našetřit požadovaný finanční obnos. Z jedné strany je to velká výhoda, ale z druhé strany dochází k degradaci názvů „modelářství“ a jde jen o skládání modelu. Je zde znatelný posuv od výroby modelu k jeho řízení a ovládání. Snahou je tedy se naučit co nejlépe ovládat svůj model a účastnit se různých soutěží.
            Pokud se pokusíme rozčlenit automodelářství, tak základní je rozdělení na terénní modely, tedy „offroudy“ a cestovní modely, tedy „onroudy“. Terénní modely jezdí převážně na hliněných či jiných, nezpevněných tratích, překonávají terénní překážky, naopak tomu, cestovní modely jezdí na asfaltových, dřevěných, kobercových či jiných zpevněných tratích.
           Dalším hlediskem členění modelů je jejich velikost, měřítko je dáno jako poměr modelu ke skutečnému vozidlu. Zde můžeme zmínit jako nejrozšířenější kategorie 1:32, 1:28, 1:24, 1:18, 1:10, 1:8, 1:6, 1:5 a další.
            Modeláři se sdružují v RC klubech a pořádají různé závody. Republikově tyto kluby sdružuje a zastřešuje RCAČR, který je hlavním organizátorem mistrovských závodů. RCAČR sdružuje modeláře různých kategorií modelů a vypisují pravidla pro mistrovské závody na každou sezónu. RCAČR zastupuje rovněž Českou republiku v mezinárodních organizacích např. v EFRA.
            RC automodeláři v ČR mají rovněž svůj časopis RC CARS, který společně s mnoha internetovými, informačními servery zajišťuje informace o všem dění v této oblasti a o technických novinkách.
            V České republice se začínají organizovat i mezinárodní závody, v krátkosti lze zmínit již druhý ročník  KYOSHO INTERNATIONAL INDOOR RACE OSTRAVA 1:8 BUGGY I.C. nebo závod GP pro modely v měřítku 1:6, který proběhne pod záštitou EFRA v letošním roce v ČR.
            Závěrem lze konstatovat, že automodelářství se v současné době vyvíjí velmi dynamicky, členská základna se značně rozrůstá a novinky vědy a techniky se rychle dostávají do praxe. Nezbývá než věřit, že začlenění do evropských struktur bude úspěšné a dveře do Evropy se tak ještě více otevřou.

                                                                           Láďa Vašnovský

 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275