RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

NOVINKY

Model ALS Racing M280

           ALS Racing je jedná z mála českých společností, která se zabývá výrobou modelů v malých měřítcích. Asi nejúspěšnějším modelem je 1:28 ALS racing M280C. Více informací najdete na této adrese http://www.alsracing.net/czech.htm

           Podvozek M280 je určen pro modely měřítka 1:28. Je dvoupatrové konstrukce a koncepce 2WD (pohon zadní nápravy). Přední i zadní náprava je řešena jako nedělená. Základ podvozku tvoří spodní základní deska na kterou je v přední části namontována sestava přední nápravy a v zadní části přišroubována základna zadní nápravnice. Přední nápravníci tvoří systém dvou ramen mezi nimiž jsou umístěny domky předních kol. Spodní rameno je zespodu přišroubováno na pružnou „planžetu“, která je ve třech úchytných bodech kotvena přes "O" kroužek k základní desce podvozku. Mezi rameny náprav jsou umístěny duralové rozpěrné sloupky, které zároveň plní funkci držáku serva řízení. Horní rameno je přišroubováno na tyto rozpěrné sloupky a je řešeno jako horizontálně dvoustupňové. První stupeň zabezpečuje jeho přichycení do sestavy nápravnice a na druhém stupni jsou přichyceny domky předních kol a zároveň tento stupeň umožňuje přirozené, vertikální pružení ramene a to každé jeho poloviny nezávisle na druhé. Zároveň vytváří i jakýsi zkrutný stabilizátor nápravy. Konstrukčním řešením přední nápravnice a jejím umístěním na pružnou planžetu bylo dosaženo toho, že celá nápravnice se dokáže horizontálně kývat a i vertikálně propružit (směrem nahoru). Přitažením planžety v kotvících bodech se dá měnit základní tuhost systému. Pomocí stavěcích šroubků ve spodních ramenech jde měnit rozsah kývání a výměnou horního ramene s jinou tuhostí lze měnit nezávislé propružení předních kol. Zároveň je zabezpečeno, že se náprava ve všech režimech propružení nevychýlí z kolmého uložení vůči podélné ose podvozku, což přispívá k jeho stabilitě. Domky předních kol jsou zhotoveny z duralu a osa kol je uložena za rejdovým čepem domku. Tím se dosáhlo „vlečného“ uložení kola. Distančními podložkami vymezujícími výškovou polohu domků kol lze měnit světlou výšku podvozku. Změnou tloušky distančních podložek mezi základní deskou podvozku a planžetou přední nápravnice lze ovlivňovat záklon rejdového čepu. Toto řešení významnou měrou napomáhá k ovlivňování jízdních vlastností modelu dle inviduálních požadavků provozovatele.

           Zadní náprava je řešena jako tuhá, nedělená. Zadní nápravnice je tvořena duralovou základnou na kterou jsou z boku přichyceny poměrně tenké domky zadní nápravy z 1,5 mm silného duralu do kterých jsou zatlačeny a následně proti vysunutí pojištěny kuličková ložiska zadního hřídele. Do pravého domku je integrován držák motoru a vzhledem k originalitě řešení lze do podvozku umístit před zadní nápravu motor do velikosti řady 180. Troufám si říci, že fy ALSracing osazením modelu motorem řady 180 v kategorii měřítka MINI získala světový primát. Pružení zadní nápravy zabezpečuje přirozená tuhost základní desky, která je v zadní části narušena vhodně řešenými zářezy. Výrobce za příplatek dodává tři různé základní desky s různou tuhostí. Tím bude pouze na nás, jakou variantu tuhosti zvolíme a tím ovlivníme celkové jízdní vlastnosti modelu. Pružení zadní nápravy je tlumeno vertikálním třecím tlumičem, jehož účinnost se nastavuje změnou svornosti třecích talířů mezi nimiž je uložena stabilizační deska.

           Motor pohání zadní nápravu přes kuličkový diferenciál u kterého lze nastavovat jeho svornost. Ráfky kol jsou soustruženy z duralu. U nejlevnější verze podvozku budou lisovány z plastu. Přední ráfky jsou osazeny kuličkovými ložisky. Na ráfky jsou nalepeny pneumatiky z mechové gumy, které díky vyšší poréznosti umožňují dobré ježdění na linu či plovoucí podlaze. Jako tuningový díl výrobce dodává různé druhy polotovarů různé poréznosti a tvrdosti pro výrobu dalších pneumatik.

           Model je v základní verzi navržen pro pohon čtyřmi články baterií velikosti AAA, které se ukládají na základní desku a zajišťují se pomocí výřezů zhotovených v horní desce. Jako tuningový díl je výrobcem dodávaná horní deska pro zajištění šesti pohonných baterií KAN 350 velikosti 2/3AAA. K přichycení RC přijímače a elektronického regulátoru je určena deska, tvořící druhé patro podvozku. Vzhledem k velikosti modelu jsme nuceni volit RC komponenty velmi malých rozměrů. Já osobně jsem k vysílači GRAUPNER XS-6 FM Race zvolil RC přijímač Profi Penta a elektronický regulátor Robotronic Micro-Speed RS140. Servo řízení se přišroubovává na vzpěry přední nápravy. Já jsem použil servo s kovovými převody Graupner C271. Součástí stavebnice není servo-saver pro ochranu převodů serva řízení, ale výrobce uvádí, že lze použít servo-saver JRP 241/MG určený pro model Losi Mini-T

           Konstrukčním řešením podvozku, umístěním všech pohonných baterií na základní desku a způsobem uložení motoru se dosáhlo velice nízko položeného těžiště, což pozitivně ovlivňuje jízdní vlastnosti modelu. Naopak jízdní vlastnosti můžeme poměrně snadno negativně ovlivnit nevhodnou volbou karosérie. Vhodné je volit širší karosérie s malou výškou a hmotností. Dále je třeba mít na paměti, že pod karosérii se musí umístit kompletní RC výbava. K osazení podvozku tedy nelze použít každou karosérii, kterou nabízí modelářské prodejny v řadě MINY-Z. Proto v návodu na stavbu podvozku najdeme seznam doporučených karosérií, které lze bez problémů na tento podvozek nasadit. V některých zahraničních modelářských obchodech se prodávají na podvozky MINI-Z i karosérie z lexanu. Volba osazení takovéto karosérie na podvozek ALSracing M280 by byla jednou z nejvýhodnějších.

           Technická specifikace modelu:

• šířka: 66 – 74 mm (dle typu disků kol)
• délka: 125 mm (bez držáku karosérie)
• celková délka s držákem karosérie pro Ferrari Enzo: 151 mm
• rozvor náprav: 94 nebo 98 mm
• výška (bez antény a RC výbavy): 26,5 mm
• váha s motorem FK 180: cca 85 - 95 g (dle použitých mechových kol)
• celková váha podvozku připraveného k jízdě: cca 185 g (podle typu RC vybavení a pohonu)

            Pro kategorii MICRO vyrábí specializované firmy (např. HPI Racing, Protoform, PTI, atd.) karosérie z čiré plastové fólie, tzv. lexanu. Každá firma má specifický přístup k propracování detailů. Obecně platí, že čím více detailů se objeví na karosérii, tím je stěna karosérie silnější a křehčí. Naopak karosérie s malým množstvím detailů má tenkou stěnu a je pružnější, v důsledku toho i odolnější. Z uvedeného se dá vyvodit, že pro rekreační model můžeme použít propracovanější karosérii se silnější stěnou, např. od firmy HPI Racing, a pro soutěžní účely karosérii s tenkou stěnou, např. od firmy Protoform.

           Pro řadu MINI se vyrábí lexanové karosérie ve velmi malém sortimentu, ale pro tuto řadu lze s úspěchem použít plastové karosérie, které se prodávají jako náhradní díl modelů kategorie MINI nebo karosérie pocházejících ze stavebnic kitů (např. firmy Revell) nebo z dráhových modelů firem Scalextric nebo Ninco.

           Pro obě kategorie se vyrábí karosérie různých rozvorů a šířek. Než ji budete kupovat, je potřebné, abyste znali rozměry rozvoru a vnější šířky přes přední a zadní kola vašeho podvozku a k těmto rozměrům vybrali příslušnou karosérii. Ne každá karosérie se hodí k použití na konkrétní typ podvozku.

           Karosérie dráhového modelu je většinou barevně vyhotovena, což neplatí u převážné většiny karosérií z kitu a lexanových karosérií. Výrobci však většinou ke karosériím přikládají barevné schéma se samolepicími obtisky. Barevnou úpravu karosérie z kitu provedeme speciálními barvami, které nepoškozují (neleptají) povrch kitu a jsou výrobcem doporučeny. Lexanovou karosérii musíme barvit na odmaštěný povrch speciálními barvami určenými pro barvení lexanu, a to zevnitř. Vzhledem k velikosti modelu je vhodné karosérie nabarvit takovou barvou, aby nesplývaly s barvou povrchu dráhy. Při absenci samolepicích obtisků u zakoupené karosérie či zámyslu si umístit na karosérii vlastní reklamu, si můžeme samolepicí obtisky zhotovit sami pomocí výpočetní techniky. V grafickém editoru si vytvořte objekt (nápis, logo, obrázek, atd.) a vytvořený objekt vytiskněte v režimu tisku "průhledná fólie" na barevné inkoustové nebo laserové tiskárně na arch samolepicí průhledné fólie např. od firmy RAYFILM (www.rayfilm.cz) či jiné s podobnými vlastnostmi. Pro zvýšení odolnosti proti otěru takto zhotovených obtisků můžete objekt přelepit další tenkou průhlednou fólií.

           Při umístění karosérie na podvozek dbejte na to, aby karosérie v žádném případě nezkrucovala podvozek. Proto je vhodné si nejprve zkontrolovat polohu úchytných prvků podvozku vůči karosérii, polohu si na karosérii označit, vyhotovit montážní otvory a pak teprve provést konečnou montáž karosérie na podvozek. Karosérie musí jít na podvozek velmi lehce nasadit a tím je zaručeno, že se podvozek nebude deformovat, a bude i vyloučeno jakékoliv silové pnutí jednotlivých komponentů.

            Myslím, že se jedná o velmi povedený model kategorie 1:28 a je předeslán pro použití v královské kategorii OPEN. O zakoupení tohoto modelu již delší dobu uvažuji a po jeho odzkoušení se pokusím napsat něco o svých pocitech z jízdy tímto modelem a o jeho přednostech či nedostatcích. 

                                                                                 MKMIky a Láďa Vašnovský

Žádné komentáře
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275