RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

Návody a rady

Záběh elektromotoru

     První závody ve Stolárně se blíží. Je na čase vyměnit tréninkové motory za „ostré“. Bylo by chybou za „ostrý“ motor považovat motor nový, právě koupený. „Ostrý“ motor se zněj v rámci pravidel seriálu musí teprve stát.

      Pravidla nedovolují jakýkoliv tuning motoru. Proto kondici motoru zvýšíme jeho záběhem. Záběh slouží především k usazení uhlíků na komutátor. Záběhem zvýšíme životnost motoru a zabezpečíme i ustálenější výkon během jeho provozu. Záběh motoru můžeme provést několika způsoby. Já upřednostňuji tzv. "mokrý" záběh. A jak budeme při záběhu postupovat?

     Nejprve si připravíme kelímek, destilovanou vodu, 4 dostatečně dlouhé elektrické vodiče, oboustranný konektor a jeden nový tužkový alkalický článek. Na konektor připájíme vodiče, které následně připájíme na motor a pohonnou baterii. Do modelu MINI-Z se osazují pravotočivé motory, takže hřídel motoru se musí při záběhu točit taky doprava. Správný směr otáčení dosáhneme zvolením správné polarity napájení elektromotoru. Polaritu určíme buď podle zapojení motoru v modelu, anebo ji určíme tak, že umístíme motor zadním čelem k sobě a na velmi krátkou dobu zapojíme konektor. Při správném zapojení se hřídel motoru musí točit doprava, tzn. bod na pravé straně hřídele se točí směrem dolů. Pokud je vše OK, tak si správnou polohu konektoru označte, třeba barevnou izolepou. Pokud se hřídel motoru točila obráceně, tak jeden konektor (buď „samce“ nebo „samici“) otočte o 180° a polohu si výše popsaným způsobem označte. Pak zabíhaný motor postavíme do kelímku, tak, aby zadní čelo motoru bylo u dna kelímku, do kterého nalijeme destilovanou vodu a to asi tak do výše cca 5 - 10 mm nad komutátor. POZOR, ne jinou vodu než destilovanou! Jiná voda obsahuje minerály a přísady, které zabezpečují její elektrickou vodivost. Takováto elektricky vodivá voda by způsobila během záběhu zkrat v elektrickém obvodu a motor by zničila. Po nalití destilované vody do nádobky konektor propojíme a opětovně zkontrolujeme, že se hřídel motoru točí doprava. Motor necháme na zdroj připojený tak dlouho, až dojde k vybití baterie a tím zastavení motoru. Po té jej z nádobky vyjmeme, otřeme a necháme jej dostatečnou dobu vyschnout. Po vyschnutí vstříkneme chladícím otvorem motoru na komutátor čistící přípravek na nábytek značky Diava nebo speciální čistící a mazací přípravek určený na komutátory elektrických motorů a motor necháme řádně vyschnout. Po jeho vyschnutí namažeme ložiska. POZOR, nesmíte je přemazat. Aby k tomu nedošlo, tak nejprve namočte špičku jehly (tenkého špendlíku) do jemného oleje. Potom nechte nad hladinou ze špičky odkápnout první vytvořenou kapku oleje a počkejte si, až se na její špičce vytvoří druhá malinká kapička. Touto kapičkou se dotkněte vnitřní hrany ložiska a počkejte, až olej do ložiska samovolně steče. Po té lehce rukou zatočte kotvou. Přemazáním ložiska na zadním čele elektromotoru většinou dojde k neopravitelnému poškození motoru vlivem poškození komutátoru a možným spálením kotvy. K namazání ložiska můžete využít např. i teflonový sprej WELDTITE TF2, který zároveň čistí a vytěsňuje vlhkost. Pokud k namazání ložiska chcete využít přiložený aplikátor, tak aby se mazivo nedostalo do motoru, nikdy ho nestříkejte na ložisko ve směru podélné osy motoru, ale pod úhlem 70 - 80° na podélnou osu ložiska.

     Někteří teoretici poukazují na to, že při výše popsaném způsobu zabíhání motoru dochází mezi uhlíky a komutátorem k jiskření a tak záběh není 100%. Jak tento jev odstraníme? Zase si připravíme kelímek, destilovanou vodu, 4 dostatečně dlouhé elektrické vodiče, oboustranný konektor, jeden nový tužkový alkalický článek a navíc nějaký vyřazený, avšak funkční či tréninkový elektromotor (dále jen „hnací elektromotor“) a silikonovou hadičku s menším vnitřním průměrem, než je průměr hřídele motoru. Po té si výše popsaným způsobem zjistíme polaritu napájení hnacího elektromotoru s tím rozdílem, že hnací elektromotor se tentokráte musí točit doleva!!! Zapojení si označíme. Potom propojíme oba elektromotory silikonovou hadičkou či jinou vhodnou spojkou a zabíhaný elektromotor ponoříme výše popsaným způsobem do kelímku s destilovanou vodou a uvedeme hnací elektromotor do chodu. Po vybití pohonné baterie a zastavení motoru zabíhaný motor výše popsaným způsobem ošetříme.

     Tak motory jsou připraveny, uhlíky super sedí, ložiska mají minimální odpor, tak jedéééééééém.

 

                                                                     Zpracoval: MK MiKy

Žádné komentáře
 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275